Veilederen-Basis Feil på utskrift av testsertifikatet

Det viser seg at ved utskrift av testsertifikatet i nettleseren Chrome, forsvinner både prosentangivelse og tallene for delresultatene. I Interenett Explorer 11, Mozilla Firefox og Edge genereres riktige utskrifter uten problemer. Som foreløpig løsning på problemet anbefaler vi kundene vår å bruke en av disse. Regner med at problemet løses med den nye versjonen av Veilederen-Basis.

Lydeavspilling i Rådgiveren

Lyden virker nå i de fleste nettleserene. Avspilling av lyd er nå endret slik at Rådgiveren nå bruker HTML5 til avspilling av lyd. Det vil si at Rådgiveren ikke lenger er avhengig av Silverlight og de nettleserene som støtte dette.

Ny Rapportgenerator

Vi har byttet til en annen rapportgenerator, samt endret litt på layout slik at skjermbildene ser bra ut i Edge, Internet Explorer og Chrome

MvH

Rune Berrefjord

Lyd

Lyden i Rådgiveren er forbedret, både i forhold til kvalitet og volum. Det gjør det lettere å stille inn ønsket volum på PCen.

Kap. 3 Brukerveiledning

Her er det gjort en del endringer i innhold. Går stort sett på de tekninske tingene. Bl.a er procedyren for installasjon av Silverlight tatt bort, de dette tillegget ikke er nødvendig lenger.

Kap. 16 Funksjonsprofiler

Her er det gjort endringer i innhold. Gjelder i hovedsak det som går på forslag til eksamensordninger.

 MvH Rune Berrefjord