• Dato: 4. juni 2019
  • Tid: 09.00 - 14:00
  • Sted: Fretex Jobb og oppfølging, Heggstadmyra 2, 7080 Heimdal

  • Dato: 4. juni 2015

  • Tid: 10:00 - 15:00

  • Sted: Nye Teglverksvei 9, Kristiansand

  • Dato: 24. august 2016

  • Tid: 11:00 - 16:00

  • Sted: Nye Teglverksvei 9, Kristiansand

Personvern er viktig for oss i NetPed Rådgivning. Den 1. juli trer EUs nye personvernforordning i kraft, og i den forbindelse oppdateres salgsvilkårene for å tydeliggjøre vårt ansvar og hjelpe deg som kunde å etterleve visse krav i det nye regelverket.

Les mer …

Personvern er viktig for oss i NetPed Rådgivning. Den 1. juli trer EUs nye personvernforordning i kraft, og i den forbindelse oppdateres salgsvilkårene for å tydeliggjøre vårt ansvar og hjelpe deg som kunde å etterleve visse krav i det nye regelverket. Oppdaterte salgsvilkår og kjøpsavtale gjelder fra 1.juli 2018. 

Les mer …

Problemet med Firefox og OrdDrill er nå ordnet opp i.