Skip to main content

OrdDrill fungerer nå som normalt i Firefox

Problemet med Firefox og OrdDrill er nå ordnet opp i.

Siste versjon av Firefox skapte problemer i OrdDrill. Vi har løst problemet.