Hva er nytt i Veilederen Basis 2.0

Veilederen Basis har blitt fullstendig omskrevet fra Flash til HTML5, og har en rekke forbedringer og nye egenskaper.

 Generelt

 • Tekstkorrigeringer
 • Forbedret lydkvalitet
 • Fremdriften lagres underveis, slik at man kan fortsette en avbrutt test
 • Visuelle utbedringer

Oppgaver

 • Enkelte ordvalgs- og tekstoppgaver er endret eller forbedret
 • Bedre og klarere bilder på flervalgsoppgaver
 • Dra-og-slipp-oppgaver:
  • Oppgavene om kroppsbegreper har fått ny illustrasjon som gjør det lettere å skille de ulike kroppsdelene
  • På alle dra-og-slipp-oppgaver kan man nå ombestemme seg ved å dra og slippe ordet ut av illustrasjonen igjen. Det er med andre ord mulighet for å angre seg før man har fullført denne oppgaven

Testsertifikat

 • Resultatet gir nå en indikasjon på hvilket CEFR-nivå eleven befinner seg på. Les mer i manualen. Dette erstatter den gamle kompetansevurderingen. Dersom Veilederen Basis II også gjennomføres på papir, kan man i Elevadministrasjon legge inn resultatene fra den, og testsertifikatet oppdateres automatisk til å inkludere dem. Dette erstatter samordning i Excel. Det er ingenting i veien for å fortsette å bruke Excel-arket dersom det er ønskelig, men merk at resultatene fra papirtesten da ikke vil påvirke elevens CEFR-nivåindikasjon.
 • Prosentindikasjonen i grafen er fjernet. Du kan imidlertid fremdeles lese ut prosenten dersom du ønsker det, i y-aksen på grafen, hvor skåren er indikert fra 0 til 100

Administrasjon

Endringene medfører ikke mange praktiske endringer for testoperatører, men administratorer får et nytt system for å opprette elever og klasser. Administratorer logger inn samme sted som Veilederen Basis gjennomføres. Du får da opp flere administrasjonsvalg, deriblant Elevadministrasjon hvor du enkelt kan opprette klasser og elever, se resultater fra elevens tester og hente dem ut, og mye annet. Her har du også tilgang til manualer og Veilederen Basis II (tilleggstesten på papir).

 

NetPed Rådgivning

940 10 210 / 38 09 81 13

post(at)netped.no

Nye Teglverksvei 9, 4632 Kristiansand

Ikoner av Popcorn Arts fra flaticon.com
NetPed Rådgivning