Skip to main content

Rådgiveren - nye funksjoner!

Du kan nå opprette eller endre tester på en hel gruppe samtidig i Rådgiveren.

Rådgiveren har fått noen tidsbesparende forbedringer. I bildene for gruppedetaljer og i oversikten over gruppene dine, kan du trykke på "Tester" og se de to nye valgene "Opprett test" og "Endre test". Her kan du gjøre de samme valgene du er vant til på én enkelt elev, men for en hel gruppe eller klasse. Huk av de gruppene du vil opprette tester for, og trykk på "Opprett test", foreta valg for testen og trykk "Opprett". Dersom du vil endre testvariabler for en allerede oppsatt test, velger du "Endre test" og følger samme prosedyre.

Merk at knappen "Gruppe" nå inneholder valgene som tidligere var egne knapper: "Ny gruppe", "Flytt gruppe", "Slett gruppe".