Skip to main content

Brukerne om våre produkter

Dette sier brukerne om våre produkter:

Sagt om Rådgiveren

"Rådgiveren er et verktøy som kartlegger elevenes ferdigheter i engelsk, norsk og matematikk. Resultatene presenteres ved funksjonsprofiler og delresultater. Konkrete opplæringsplaner gjør det enkelt å iverksette pedagogiske tiltak. Etter tiltak gjennomføres ettertest som viser eventuell fremgang. Ole Vig videregående skole har brukt Rådgiveren som verktøy for kartlegging av alle nye elever i flere år. Vi er svært fornøyde med produktet.

Spesialpedagog Aud Sølvi Viken

Sagt om Veilederen-Basis

"Veilederen-Basis kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap. Testen gjennomføres via internett ved bruk av både tale, skrift og bilde. Resultatene presenteres visuelt, slik at de er lette å forstå og bruke i en elevsamtale. Gjennom opplæringsplaner gis det anbefaling på metodikk og verktøy.

 

Sagt om OrdDrill

"OrdDrill er et av de pedagogiske verktøyene vi bruker for å gjennomføre tiltak etter kartlegging. OrdDrill gir muligheter for å skreddersy en tiltakspakke etter elevens spesifikke behov i forhold til lesing og skriving. Her ved Ole Vig gjennomfører vi intensive lese- og skrivekurs for alle elever som har behov for det. Her opptrenes også konsentrasjon og automatisering ved avfotografering av ordbilde. Retesting viser at de fleste oppnår god fremgang innen lesing og skriving etter intensiv opplæring med OrdDrill og bevisstgjøring gjennom teori.