Linker

Nyttige linker til relevant informasjon

Dysleksi Norge

Dysleksi Norge (tidligere Dysleksiforbundet i Norge) er en landsomfattende interesseorganisasjon og medlemsorganisasjon som ble etablert i 1976 og har ca 6500 medlemmer og over 40 lokallag rundt om i landet. I tillegg til dysleksi jobber vi med dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Vi er også opptatt av at gråsoneelvene får hjelp. Uansett om du har en klar diagnose eller om vansken er uklar er du derfor velkommen hos oss. 

Statped

Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Vi skal bidra til en tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. 

NLB – Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Biblioteket er for lånere fra hele landet.

NAV-Hjelpemiddelsentralen (HMS)

Hjelpemiddelsentralen bistår kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging. I tillegg har hjelpemiddelsentralen et forvaltningsansvar. Det innebærer å sikre at hjelpemidler som lånes ut tildeles etter folketrygdens regler og å styre økonomien omkring hjelpemiddelformidlingen.

LingIT

Lingit er i dag ledende på utvikling av språkrelatert programvare i det norske hjelpemiddelmarkedet, og en stor leverandør av pedagogiske læremidler relatert til skriving og lesing i det norske skolemarkedet. Lingit satser også på utvikling av skrivestøtte som egen kategori i det norske bedriftsmarkedet. Lingit prioriterer egenutviklet teknologi basert på nyere språkteknologiske innsikter. Som eksempler på produkter kan nevnes: Lingdys, Lingspeak 3 og Textpilot.

Activium AS

Activium har siden 1998 levert digitale hjelpemidler til nytte for elever, lærere og foreldre. Hvert år holder vi flere kurs på skoler og hos organisasjoner og vi har veiledning og support på telefon og PC. Sammen med våre samarbeidspartnere prøver vi å finne den beste løsningen for deg. Våre fagfolk har god kompetanse og lang erfaring.

Læringsakademiet-NetPed

Hos oss får du tettere oppfølging enn på en vanlig skole. Alle elever følger sin egen plan, og framdriften tilpasses den enkelte. Vi samler elever i små faggrupper og har ingen klasseromsundervisning. De av elevene våre som tar eksamen på videregående skole, gjør dette som privatister og er søknadsberettiget til støtte fra Statens lånekasse.

NetPed Rådgivning

940 10 210 / 38 09 81 13

post(at)netped.no

Nye Teglverksvei 9, 4632 Kristiansand

Ikoner av Popcorn Arts fra flaticon.com
NetPed Rådgivning