Skip to main content

Nye Veilederen Basis - ofte stilte spørsmål

Denne artikkelen er for deg som er vant til den gamle Veilederen Basis, og nå skal i gang med ny versjon.

 

Hvorfor CEFR-nivå, og hvor er opplæringsplanene?

Vi har erstattet det gamle systemet med normerte opplæringsplaner til fordel for et system basert på Kompetanse Norge (tidligere VOX) sine læreplaner i norsk og samfunnsfag for minoritetsspråklige. Disse læreplanene korresponderer med CEFR-nivåene. Den store fordelen er at resultatene knyttes direkte opp mot den offentlige læreplanen, og at nivået beskrives på en måte som flere kjenner til (CEFR).

Hva er CEFR-nivå?

Oversatt til norsk står CEFR for «Felles europeisk rammeverk for språk». Det er et internasjonalt system for å fastsette nivået til språkbrukere. Fra lavest til høyest nivå brukes følgende betegnelser: A1, A2, B1, B2, C1, C2. CEFR-systemet blir stadig mer utbredt i arbeids- og utdanningssektoren, og flere og flere utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere bruker CEFR-nivåene for å angi ønsket språknivå.

Veilederen Basis måler fra nivå A1 til og med B1. Etter å ha gjennomført nye Veilederen Basis, får du opp en nivåindikasjon og en beskrivelse av ferdigheter som man kan forvente på det aktuelle nivået.

Hva må jeg gjøre annerledes som testoperatør?

Veldig lite. Brukernavnet og passordet dere allerede bruker, kan dere fortsette med. Den viktigste forskjellen er at når du logger inn med eksisterende brukernavn og passord i nye Veilederen Basis, kommer du inn på administrasjonssidene. Her bør du aller først lese den nye manualen for Veilederen Basis. Her oppretter du også grupper og elever med egne brukernavn og passord. Det er elevenes brukernavn og passord som brukes for å starte selve testen. Da er all informasjon om eleven allerede fylt inn, og testresultatet lagres og kan hentes frem når som helst. Dersom eleven skal testes for andre gang, går du inn og tildeler den aktuelle eleven testen på nytt, så kan vedkommende logge inn og gjennomføre testen.

Er Veilederen Basis II også endret?

Nei, papirtesten er den samme som før, men måten du bruker resultatene fra den, er ny og tidsbesparende. Tidligere samordnet du resultatene fra de to testene manuelt i et Excel-ark. Nå legger du rett og slett bare inn resultatene i Elevadministrasjon, og testsertifikatet endres til å inkludere disse resultatene automatisk. Dersom du av en eller annen grunn ønsker å fortsette å bruke Excel-arket til samordning, er det ingenting i veien for det, men merk at papirtesten da ikke vil påvirke CEFR-indikasjonen. Særlig skrivekompetanse, som måles i papirtesten, men ikke i datatesten, kan påvirke nivået.

 

Se her for en oversikt over de viktigste endringene.