Arbeid & Inkludering i NHO

NetPed har lang historikk for samarbeid med arbeidsinkluderingbedriftene. Før de startet sitt eget ”Læringsnettverk” i 2007 var flere av arbeidsinkluderingbedriftene medlemmer i vårt Læringsakademinetteverk. Læringsnettverket i arbeidsinkluderingbedriftenehar avtale om kjøp av Rådgiveren og Veilederen Basis til rabbattert pris for alle sine medlemsbedrifter.

Pr i dag bruker ca 8 av 10 arbeidsinkluderingbedrifter Rådgiveren og/eller Veilederen Basis. Rådgiveren er nevnt bransjens fagkonsepter for tiltakene avklaring og APS som verktøy for kartlegging av lese-, skrive- og matematikkferdigheter og Veilederen Basis for kartlegging av minoritetsspråklige.

Ref.

Avklaringstiltak 

Kartlegging av lese-, skrive- og matematikkferdigheter

”I Avklaring må det ligge muligheter for kartlegging av lese-, skrive- og matematikkferdigheter. Denne form for kartlegging bør imidlertid være avhengig av bestillingen fra Nav. ”Rådgiveren” benyttes ofte ved attføringsbedrifter. Ulike ordkjedetester kan brukes etter Rådgiveren for å av/bekrefte dyslektiske problemer. ”Kartleggeren” og ”Logos” gir grundigere og mer omfattende testing. For fremmedspråklige kan Veilederen FS benyttes. Kvalifisert og sertifisert personell må ha ansvaret for slik kartlegging, testing, ... ”

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

a) Lese og skriveferdigheter

”Kartleggingsverktøy: Rådgiveren, Logos, Ordkjedetest m.fl. I et moderne arbeidsliv stilles det store krav til skriftlige kommunikasjonsferdigheter. Selv i de mest manuelle yrker er det instruksjoner som skal leses, rapporter som skal skrives, eller skilting som skal kunne leses. … ”

b) Tallbehandlingsferdigheter/matematikk

”Kartleggingsverktøy: Rådgiveren, Vox’ kartlegging for hverdagsmatematikk, Myhres kartlegging m.fl. I et moderne arbeidsliv stilles det stadig større krav til arbeidstagernes tallbehandlingsferdigheter. Selv i de mest manuelle yrker er det enkle beregninger, eller penger som skal behandles.  Et individs tallbehandlingsferdigheter kan være for lave ved:dyskalkuli, lese-/skrive-vansker, dysleksi, lite skolegang, språkvansker, generelle lærevansker, psykisk utviklingshemming m.fl.”

Sertifisering i bruk av testene, gjennomføres hos NetPed eller hos en av våre samarbeidspartnere som er godkjent som kurssenter. For medlemmer i Læringsnettverket kan sertifisering gjennomføres internt. 

For mer info om kurs og sertifisering kontakt

NetPed as v/Rune Berrefjord, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf: 951 26 737 

Eller Læringsnettverket i arbeidsinkluderingbedriftene

v/Pia Garvin, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Rådgiveren

Gir detaljert funksjonsprofil og konkrete opplæringsplaner. Inneholder både bokmål og nynorskversjon. Kartleggingen gjennomføres individuellt eller gruppevis. Rådgiveren ble utviklet av NetPed i 1995 og er i dag en ledende test for å avklare fagnivå i norsk, matematikk og engelsk. Testen er godt kjent blant skoler, attføringsbedrifter, NAV og utredningsenheter som PPT, ARK, m. fl.

Veilederen Basis

Det har vært vanskelig å kunne avklare minoritetsspråkeliges nivå i norsk. Språkbarrieren blir det største hinder for integrering i det norske samfunnet. NetPed har derfor utviklet Veilederen-Basis, en grunnleggende test i norsk, matematikk og samfunnsfag for personer med store fagvansker eller minoritetsspråklig bakgrunn. Veilederen-Basis kartlegger grunnleggende ferdigheter i samfunnskunnskap, matematikk og norsk. Vi anbefaler at Veilederen-Basis brukes på deltakere hvor man er usikre på språkkompetanse, som nettopp er kommet til Norge, hvor det planlegges eller vurderes opplæring, som er skoleelever, arbeidssøkende eller på attføring.

Veilederen 2

Kartlegger norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse og ordforråd. Samt generell fagkompetanse i engelsk og matematikk på aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring. Testsertifikatet gir et bilde på deltakers ståsted og potensiale i de aktuelle fagområdene.

Veilderen 3

Kartlegger deltakerens kompetanse innen områdene visuell og auditiv prosessering. Den passer aldersnivåene ungdoms- og videregående skole samt voksenopplæring.

OrdDrill-Rådgiveren

OrdDrill er et nettbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring. Programmet er utviklet av NetPed, og inneholder flere tusen spesialpedagogiske øvelser i norsk. Oppgavesettene er direkte koblet opp mot funksjonsprofilene og opplæringsplanene i Rådgiveren. Programmet er selvinstruerende og progresjonsstyrt, slik at deltakeren kan jobbe delvis selvstendig.

OrdDrill-Begrepsbyggeren 

Grunnpakke, inneholder 530 begreper. Begrepsbyggeren er et interaktivt opplæringsprogram med styrt progresjon, slik at deltakeren selv kan gjennomføre egen opplæring. Lisens og pris pr. deltaker. Rabatt ved bestilling av større antall samtidig.

NetPed har lang historikk for samarbeid med arbeidsinkluderingbedriftene. Før de startet sitt eget ”Læringsnettverk” i 2007 var flere av arbeidsinkluderingbedriftene medlemmer i vårt Læringsakademinetteverk. Læringsnettverket i arbeidsinkluderingbedriftenehar avtale om kjøp av Rådgiveren og Veilederen Basis til rabbattert pris for alle sine medlemsbedrifter.

Pr i dag bruker ca 8 av 10 arbeidsinkluderingbedrifter Rådgiveren og/eller Veilederen Basis. Rådgiveren er nevnt bransjens fagkonsepter for tiltakene avklaring og APS som verktøy for kartlegging av lese-, skrive- og matematikkferdigheter og Veilederen Basis for kartlegging av minoritetsspråklige.

Ref.

Avklaringstiltak 

Kartlegging av lese-, skrive- og matematikkferdigheter

”I Avklaring må det ligge muligheter for kartlegging av lese-, skrive- og matematikkferdigheter. Denne form for kartlegging bør imidlertid være avhengig av bestillingen fra Nav. ”Rådgiveren” benyttes ofte ved attføringsbedrifter. Ulike ordkjedetester kan brukes etter Rådgiveren for å av/bekrefte dyslektiske problemer. ”Kartleggeren” og ”Logos” gir grundigere og mer omfattende testing. For fremmedspråklige kan Veilederen FS benyttes. Kvalifisert og sertifisert personell må ha ansvaret for slik kartlegging, testing, ... ”

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

a) Lese og skriveferdigheter

”Kartleggingsverktøy: Rådgiveren, Logos, Ordkjedetest m.fl. I et moderne arbeidsliv stilles det store krav til skriftlige kommunikasjonsferdigheter. Selv i de mest manuelle yrker er det instruksjoner som skal leses, rapporter som skal skrives, eller skilting som skal kunne leses. … ”

b) Tallbehandlingsferdigheter/matematikk

”Kartleggingsverktøy: Rådgiveren, Vox’ kartlegging for hverdagsmatematikk, Myhres kartlegging m.fl. I et moderne arbeidsliv stilles det stadig større krav til arbeidstagernes tallbehandlingsferdigheter. Selv i de mest manuelle yrker er det enkle beregninger, eller penger som skal behandles.  Et individs tallbehandlingsferdigheter kan være for lave ved:dyskalkuli, lese-/skrive-vansker, dysleksi, lite skolegang, språkvansker, generelle lærevansker, psykisk utviklingshemming m.fl.”

Sertifisering i bruk av testene, gjennomføres hos NetPed eller hos en av våre samarbeidspartnere som er godkjent som kurssenter. For medlemmer i Læringsnettverket kan sertifisering gjennomføres internt. 

For mer info om kurs og sertifisering kontakt

NetPed as v/Rune Berrefjord, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf: 951 26 737 

Eller Læringsnettverket i arbeidsinkluderingbedriftene

v/Pia Garvin, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Rådgiveren

Gir detaljert funksjonsprofil og konkrete opplæringsplaner. Inneholder både bokmål og nynorskversjon. Kartleggingen gjennomføres individuellt eller gruppevis. Rådgiveren ble utviklet av NetPed i 1995 og er i dag en ledende test for å avklare fagnivå i norsk, matematikk og engelsk. Testen er godt kjent blant skoler, attføringsbedrifter, NAV og utredningsenheter som PPT, ARK, m. fl.

Veilederen Basis

Det har vært vanskelig å kunne avklare minoritetsspråkeliges nivå i norsk. Språkbarrieren blir det største hinder for integrering i det norske samfunnet. NetPed har derfor utviklet Veilederen-Basis, en grunnleggende test i norsk, matematikk og samfunnsfag for personer med store fagvansker eller minoritetsspråklig bakgrunn. Veilederen-Basis kartlegger grunnleggende ferdigheter i samfunnskunnskap, matematikk og norsk. Vi anbefaler at Veilederen-Basis brukes på deltakere hvor man er usikre på språkkompetanse, som nettopp er kommet til Norge, hvor det planlegges eller vurderes opplæring, som er skoleelever, arbeidssøkende eller på attføring.

Veilederen 2

Kartlegger norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse og ordforråd. Samt generell fagkompetanse i engelsk og matematikk på aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring. Testsertifikatet gir et bilde på deltakers ståsted og potensiale i de aktuelle fagområdene.

Veilderen 3

Kartlegger deltakerens kompetanse innen områdene visuell og auditiv prosessering. Den passer aldersnivåene ungdoms- og videregående skole samt voksenopplæring.

OrdDrill-Rådgiveren

OrdDrill er et nettbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring. Programmet er utviklet av NetPed, og inneholder flere tusen spesialpedagogiske øvelser i norsk. Oppgavesettene er direkte koblet opp mot funksjonsprofilene og opplæringsplanene i Rådgiveren. Programmet er selvinstruerende og progresjonsstyrt, slik at deltakeren kan jobbe delvis selvstendig.

OrdDrill-Begrepsbyggeren 

Grunnpakke, inneholder 530 begreper. Begrepsbyggeren er et interaktivt opplæringsprogram med styrt progresjon, slik at deltakeren selv kan gjennomføre egen opplæring. Lisens og pris pr. deltaker. Rabatt ved bestilling av større antall samtidig.

NetPed Rådgivning

940 10 210 / 38 09 81 13

post(at)netped.no

Nye Teglverksvei 9, 4632 Kristiansand

Ikoner av Popcorn Arts fra flaticon.com
NetPed Rådgivning