Skip to main content

Samarbeidspartnere

Dette er en liste over samarbeidspartnerene våre. 

Ole Vig videregående skole

Ole Vig videregående skole er en av våre "eldste" samarbeidspartnere. Den har vært med i Læringsakademinettverket vårt siden oppstarten i 2000. I dag fungerer skolen som kompetansesenter innen lese- og skrivevansker for de videregående skolene i hele Trøndelag. Ole Vig vgs er Trøndelags nest største skole, med ca. 230 ansatte og ca. 1220 elever/studenter. Spesialpedagog Aud Sølvi Viken og, har gitt oss mange gode innspill i utviklingen av tester og opplæringsprogrammer. Hun har også vært med på utvikling og tilpasning av to kurspakker, Ole Vig Lesekurs vg-nivå (17.13) og Ole Vig Skrkurs vg-nivå (17.12). Disse finnes som oppgavesett i OrdDrill – Rådgiveren. Skolen har vært og er delaktig i utprøving og normering av våre tester.

Læringsnettverket

Læringsnettverket – tilpasset læring for arbeidslivet.  

Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk av arbeid & inkluderingsbedrifter som har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre sine deltakere best mulig rustet for et moderne arbeidsliv. NetPed har et samarbeid med Læringsnettverket og leverer testverktøyene Rådgiveren og Veilederen-Basis til samtlige medlemmer.

ASVL

NetPed og "Arbeidssamvirkenes Landsforening ASVL" har lenge hatt et samarbeid hvor det legges det til rette for at ASVLs medlemsbedrifter skal få fokus på Lærevansker. NetPed skal sikre tilgang på kompetanse og verktøy slik at medlemsbedriftene på kort sikt skal kunne tilby testing og kartlegging av lærevansker og på sikt kunne utvikle dette til tilrettelagt opplæring, dersom det er ønskelig.

LingIT

Lingit er i dag ledende på utvikling av språkrelatert programvare i det norske hjelpemiddelmarkedet, og en stor leverandør av pedagogiske læremidler relatert til skriving og lesing i det norske skolemarkedet. Lingit satser også på utvikling av skrivestøtte som egen kategori i det norske bedriftsmarkedet. Lingit prioriterer egenutviklet teknologi basert på nyere språkteknologiske innsikter.

Lingit er opptatt av kvalitet i de språkressursene som ligger til grunn for produktene, noe som betyr at det brukers svært mye tid på kvalitetssikring av ordlister, ordbøker, tekstsamling, lydopptak, osv. Som eksempler på produkter kan nevnes:

  • Lingdys Pluss: Lese- og skriveverktøyet utviklet for personer med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. 

Ønsker du å delta på kurs i bruk av Lingdys, ta kontakt med kursavdelingen i Lingit på https://lingit.no/kurs/