Skip to main content

Opplæringsprogrammer

Dette er våre opplæringsprogrammer.

OrdDrill - tilpasset norskopplæring

Databasert norskopplæring koblet mot funksjonsprofilene i nye Rådgiveren. Eleven får trening i å finne stavelser, lære høyfrekvente ord og setninger. Lesehastighet og leseforståelse øves også opp.

OrdDrill er utviklet av NetPed og inneholder flere tusen spesialpedagogiske øvelser i norsk. Programmet har 15 forskjellige ferdigdefinerte grafiske oppsett som er optimalisert med tanke på lærevansker, synshemninger av forskjellige slag m.m. 

OrdDrill - Begrepsbyggeren

Begrepsbyggeren er nå en egen programpakke i OrdDrill. Denne programpakken er spesielt egnet for å gi minoritetsspråklige grunnleggende begrepsopplæring. Grunnpakken inneholder 530 ulike begreper og gir grunnleggende begrepsopplæring innen kategoriene kropp, hus, mat, kommunikasjon, butikker, natur, fritid, skole, arbeid og diverse. 

Erfaringer viser at grunnpakken er et egnet læremiddel både for minoritetsspråklige med ulikt språknivå, og andre personer med lavt språknivå som har behov for å lære grunnleggende begreper.