Skip to main content

Skolepakker

Her følger en oversikt over våre produkter tilpasset skoler.

Rådgiveren

Kartlegger nivå i norsk, matematikk og engelsk. Detaljert funksjonsprofil som gir et bilde på elevens nivå her og nå. Årslisens – fri bruk til kartlegging av skolen elever.

Veilederen Basis

Kartlegger grunnleggende ferdigheter i norsk, matematikk og samfunnskunnskap. Beregnet for elever med minoritetsspråklig bakgrunn eller store fagvansker. Årslisens – fri bruk til kartlegging av skolen elever.

Rådgiveren + Veilederen Basis, pakkeløsning

Rådgiveren og Veilederen Basis samlet i en lisens. Årslisens – fri bruk, til kartlegging av skolen elever.

Veilederen 2

Kartlegger:

Norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse og ordforråd. Samt generell fagkompetanse i engelsk og matematikk på aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring. Testsertifikatet gir et bilde på elevens ståsted og potensiale i de aktuelle fagområdene. Årslisens – fri bruk, til kartlegging av skolen elever.

Veilederen 3

Kartlegger elevens kompetanse innen områdene visuell og auditiv prosessering. Er under revisjon og nyutvikling.

OrdDrill-Rådgiveren

OrdDrill er et nettbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring. Programmet er utviklet av NetPed, og inneholder flere tusen spesialpedagogiske øvelser i norsk. Oppgavesettene er direkte koblet opp mot funksjonsprofilene og opplæringsplanene i Rådgiveren. Årslisens - selges i pakker av 10, 25, 50 og 100 lisenser.

Rådgiveren + OrdDrill - Rådgiveren, Pakkeløsning

Rådgiveren og OrdDrill – Rådgiveren i en pakke, inneholder:

  • Årslisens Rådgiveren – fri bruk til kartlegging av skolen elever + 
  • Årslisens OrdDrill-Rådgiveren 50 lisenser

OrdDrill - Begrepsbyggeren 

Elevlisens Grunnpakke, inneholder 530 begreper. Begrepsbyggeren er et interaktivt opplæringsprogram med styrt progresjon, slik at eleven selv kan gjennomføre egen opplæring. Årslisens - selges i pakker av 10, 25, 50 og 100 lisenser.

Skolepakken

Skolepakken er samling av alle våre produkter, så nær som Begrepsbyggeren. Pakken er beregnet på skoler og virksomheter som ønsker en komplett verktøykasse for testing og kartlegging samt mulighet for å kunne raskt og kostnadseffektivt igangsette tilpasset opplæring. 

Skolepakken inneholder Årslisens Rådgiveren, Veilederen Basis, Veilederen 2 og 3. Alle er fri bruk til kartlegging av skolen elever. I tillegg et det med årslisens OrdDrill-Rådgiveren 50 lisenser.