Skip to main content

Tiltak

Den viktigste grunnen for å kartlegge eller teste er å raskt kunne iverksette tiltak som gir den enkelte elev riktig opplæring.

Rådgiveren gir forslag til bruk av hjelpemidler, eksamensordninger m.m. Det generes også forslag til opplæringsplaner basert på den enkeltes testresultater. Disse planen er laget slik at de kan tas i bruk umiddelbart uavhengig av tilgang på annen programvare og lignende. 

Dersom skolen har anskaffetopplæringsprogrammet OrdDrill med programpakken OrdDrill-Rådgiveren, så er oppgavesettene i OrdDrill-Rådgiveren direkte koblet opp mot funksjonsprofilene og opplæringsplanene i Rådgiveren, slik at disse vi passe i forhold til hva eleven sliter med i norsk.