Oppgraderinger i Rådgiveren

Oppdatering
Tekst

Rådgiveren har blitt oppgradert med blant annet forbedret lydavspilling.

Lydeavspilling i Rådgiveren

Lyden virker nå i de fleste nettleserene. Avspilling av lyd er nå endret slik at Rådgiveren nå bruker HTML5 til avspilling av lyd. Det vil si at Rådgiveren ikke lenger er avhengig av Silverlight og de nettleserene som støtte dette.

Ny Rapportgenerator

Vi har byttet til en annen rapportgenerator, samt endret litt på layout slik at skjermbildene ser bra ut i Edge, Internet Explorer og Chrome

MvH

Rune Berrefjord