Rådgiveren - Følgende oppdateringer i august 2016

Oppdatering
Tekst

Mange nye forbedringer i Rådgiveren.

Lyd

Lyden i Rådgiveren er forbedret, både i forhold til kvalitet og volum. Det gjør det lettere å stille inn ønsket volum på PCen.

Kap. 3 Brukerveiledning

Her er det gjort en del endringer i innhold. Går stort sett på de tekninske tingene. Bl.a er procedyren for installasjon av Silverlight tatt bort, de dette tillegget ikke er nødvendig lenger.

Kap. 16 Funksjonsprofiler

Her er det gjort endringer i innhold. Gjelder i hovedsak det som går på forslag til eksamensordninger.

 MvH Rune Berrefjord