Economio

Nyheter
Tekst

Brettspillet Economio lærer deg hverdagsøkonomi, og kan nå bestilles via oss.

For mange er en praktisk og aktiv tilnærming den beste måten å lære noe på. Economio er et morsomt, engasjerende og lærerikt brettspill som handler om hverdagsøkonomi. Det er tilpasset aldersgruppen 14-18 år, men kan med fordel spilles av alle aldergrupper. Se her for mer informasjon og bestilling.