Ressurssider for lærer/veileder

Ressurser
Tekst

På ressurssidene legges det ut informasjon, pedagogiske veiledninger tips og råd i forbindelse med kartlegging og opplæring. Her kan du også finne tilleggsprodukter som samordningsprogrammet Veilederen-4, Veilederen-Basis II m.m. Sidene er kun åpne for virksomheter med lisensavtale på et eller flere av våre produkter. (Untatt er Begrepsbyggeren som kun har elevlisenser).

Pålogging med samme brukernavn og passord som du har fått tildelt ved kjøp av lisens(er).