For skoler

Den viktigste grunnen for å kartlegge eller teste er å raskt kunne iverksette tiltak som gir den enkelte elev riktig opplæring.