Kurs/opplæring

Tekst

Gjennomføring av testene Rådgiveren og Veiledertestene krever i utgangspunktet ikke mye spesialopplæring for testoperatører– selv om det krever ulik pedagogisk bakgrunn for å tolke testresultater og lage opplæringsplaner. Spesielt gjelder dette Veilederen 3 ift påvisning av auditive og visuelle prosesseringsvansker. Vi oppfordrer likevel at alle som skal bruke testene i hverdagen bør gjennomføre godkjent opplæring.

Opplæring som Testoperatør

Gjennom vårt nettverk av Læringsakademier er det etablert lokale kurssentra for opplæring av Testoperatører flere steder i Norge. Hvert kurssenters instruktører godkjennes av NetPed v/utviklerne av Rådgiveren og veiledertestene. Alle som gjennomfører opplæring som testoperatør mottar kursbevis fra NetPed og legges inn i vårt register. 

Kurssentrene legger ut kursutlysninger på denne side (sted, dato, agenda, pris og gjennomføring), men kan også kontaktes direkte (evt avtale tilrettelagte kurspakker i brukers lokaler etc etc).

Alle som har opplæring som testoperatører legges inn i vår database over Testoperatører .

Oversikt over kurssentra:

NetPed (Kristiansand)

Avholder kurs både i egne lokaler og hos brukere der det måtte passe. Gjennomfører testoperatørkurs i

 • Rådgiveren
 • Veilederen-Basis
 • Veiledertestene (2, 3, 4)
 • Div opplæringsprogrammer mv

Kursinstruktører er:

 • Thor Hogga
 • Rune Berrefjord

For detaljer kontakt oss på post@netped.no eller tlf 380 98 113.

 

KompetansePartner Vest (Stord)

Avholder kurs både i egne lokaler og hos brukere der det måtte passe. Gjennomfører testoperatørkurs i

 • Rådgiveren
 • Veilederen-Basis
 • Veiledertestene (2, 3, 4)
 • Div opplæringsprogrammer mv

Kursinstruktører er:

 • Gunnar Mehl

For detaljer kontakt oss på gunnar@kp-vest.no eller tlf 90 57 84 61.

 

Ole Vig vgs (Stjørdal)

Gjennomfører testoperatørkurs i

 • Rådgiveren
 • Veilederen-Basis

Kursinstruktører er:

 • Grete O Randli
 • Aud Sølvi Viken

For detaljer kontakt oss på greta-olgadatter.randli@ntfk.no eller tlf 74 83 93 47/913 73 649.