Sertifiseringskurs: Rådgiveren og Veilederen-Basis (nr. 1601)

Kursplan
Tekst
  • Dato: 24. august 2016

  • Tid: 11:00 - 16:00

  • Sted: Nye Teglverksvei 9, Kristiansand

NetPed gjennomfører ”Sertifiseringskurs” i Rådgiveren og Veilederen-Basis i Kristiansand 24. august 2016. Kurset går som dagskurs fra 11.00 til 16.00 i NetPeds egne kurslokaler, Nye Teglverksvei 9, 4632 Kristiansand S.

Mål:

Gi testoperatører opplæring slik at de på selvstendig grunnlag kan gjennomføre testing med Rådgiveren, både papirbaser og elektronisk. Testoperatøren skal også kunne bruke testene og testresultatene til planlegging av opplæring og vite når man bør henvise til videre utredning.

Målgruppe: 

Testoperatører i Rådgiveren.

Anbefales både for personer som skal være testansvarlige, men også for personer som skal utarbeide handlingsplaner og/eller drive opplæring av personer med påviste fagvansker.

Kompetansekrav:

Testoperatører bør ha erfaring innen undervisning og/eller attføring.

Pris:

Kr. 1590- inkl. lunsj og kursmateriell

Merknader:

Kurset er beregnet på deltakere fra virksomheter som allerede har, eller planlegger å anskaffe seg Rådgiveren. Etter gjennomført kurs vil deltakerne bli registrert i oversikt over godkjente testoperatører på www.netped.no. Det tas forbehold om nok påmeldte for gjennomføring av kurset. Deltakere må ha med egen bærbar pc på kurset.

For info eller påmelding kontakt:

Rune Berrefjord - Telefon: 95 12 67 37 E-post: rune@netped.no

Påmeldingsfrist: tirsdag 23. august 2016