Trondheim, sertifiseringskurs Rådgiveren og Veilederen Basis (nr. 1701)

Kursplan
Tekst
  • Dato: 20. september 2017

  • Tid: 09.00 - 14:00

  • Sted: Quality Hotel Augustin, Kongens gate 26, 7011 Trondheim

NetPed gjennomfører ”Sertifiseringskurs” i Rådgiveren og Veilederen-Basis i Trondheim onsdag 20. september 2017. Kurset går som dagskurs fra 09.00 til 14.00 på Quality Hotel Augustin, Kongens gate 26 i Trondheim

Mål:

Gi testoperatører opplæring slik at de på selvstendig grunnlag kan gjennomføre testing med Rådgiveren og Veilederen Basis. Testoperatøren skal også kunne bruke testene og testresultatene til planlegging av opplæring og vite når man bør henvise til videre utredning.

Målgruppe: 

Testoperatører i Rådgiveren og Veilederen Basis.

Anbefales både for personer som skal være testansvarlige, men også for personer som skal utarbeide handlingsplaner og/eller drive opplæring av personer med påviste fagvansker.

Kompetansekrav:

Testoperatører bør ha erfaring innen undervisning og/eller attføring.

Pris:

Kr. 2000, - inkl. lunsj og kursmateriell

Merknader:

Kurset er beregnet på deltakere fra virksomheter som allerede har, eller planlegger å anskaffe seg Rådgiveren og Veilederen Basis. Etter gjennomført kurs vil deltakerne bli registrert i oversikt over godkjente testoperatører på www.netped.no. Det tas forbehold om nok påmeldte for gjennomføring av kurset. Deltakere må ha med egen bærbar pc og headsett på kurset.

For info eller påmelding kontakt:

Rune Berrefjord - Telefon: 95 12 67 37 E-post: rune@netped.no

Påmeldingsfrist: snarest