071017: Serifiseringskurs Rådgiveren og Veilederen-Basis

Kursplan
Tekst
  • Dato: 7. oktober 2017
  • Tid: 11.00 - 15:00
  • Sted: Oslo

NetPed gjennomfører ”Sertifiseringskurs” i Rådgiveren og Veilederen-Basis i Oslo tirsdag 7. oktober 2017. Kurset starter 11.00 og varer til ca. 15.00. 

Mål:

Gi testoperatører opplæring slik at de på selvstendig grunnlag kan gjennomføre testing med Rådgiveren og Veilederen Basis. Testoperatøren skal også kunne bruke testene og testresultatene til planlegging av opplæring og vite når man bør henvise til videre utredning.

Målgruppe: 

Testoperatører i Rådgiveren og Veilederen Basis.

Anbefales både for personer som skal være testansvarlige, men også for personer som skal utarbeide handlingsplaner og/eller drive opplæring av personer med påviste fagvansker.

Kompetansekrav:

Testoperatører bør ha erfaring innen undervisning og/eller attføring.

Pris:

Kr. 2000, -

Merknader:

Kurset er beregnet på deltakere fra virksomheter som allerede har, eller planlegger å anskaffe seg Rådgiveren og Veilederen Basis. Etter gjennomført kurs vil deltakerne bli registrert i oversikt over godkjente testoperatører på www.netped.no. Deltakere må ha med egen bærbar pc og headsett på kurset.

For info eller påmelding kontakt:

Rune Berrefjord - Telefon: 95 12 67 37 E-post: rune@netped.no

Påmeldingsfrist: Snarest, få ledige plasser igjen