Landets ledende tester og programvare på området

Rådgiveren er et komplett testsystem som gjør det enkelt å kartlegge nivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne. Den inneholder alt som skal til for en effektiv planlegging og organisering av opplæring for elever med lærevansker.

Veilederen Basis kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap.

OrdDrill er et Webbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring. Programmet har stor fleksibilitet til å utvides med flere ulike programpakker.

Begrepsbyggeren er et nettbasert opplæringsprogram spesielt egnet for å gi minoritetsspråklige grunnleggende begrepsopplæring.

Matteforståelse for alle er et oppslagsverk som gjør matematikken enklere og mer forståelig.