Tester og opplæringsprogrammer

Pedagogiske kartleggingsverktøy

Rådgiveren

Rådgiveren

Rådgiveren er et komplett helhetlig kartleggings- og rådgivningssystem for å kartlegge fagnivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne.

Start testen

Veilederen Basis

Veilederen Basis

Veilederen Basis er en nettbasert pedagogisk test som kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap. OBS: Ny versjon, se her hvis du har brukt Veilederen Basis før.

Start testen

Veilederen 2

Veilederen 2

Veilederen 2 er en databasert pedagogisk fagtest som kartlegger områdene norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse, ordforråd og generell fagkompetanse i engelsk og matematikk.

Start testen

Veilederen 3

Veilederen 3

Veilederen 3 er en nevrospykologisk screeningtest som kartlegger elevens kompetanse på områdene visuell og auditiv prosessering.


Start testen

Pedagogiske opplæringsverktøy

OrdDrill

OrdDrill

OrdDrill er et Webbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring. Programmet har stor fleksibilitet til å utvides med flere ulike programpakker. OBS: Ny versjon. Bruk samme innlogging. Les mer her.

Start programmet

Begrepsbyggeren

Begrepsbyggeren

Begrepsbyggeren er et nettbasert opplæringsprogram spesielt egnet for å gi minoritetsspråklige grunnleggende begrepsopplæring. OBS: Begresbyggeren er nå integrert i OrdDrill. Les mer her. Kontakt oss hvis du kun har brukt Begrepsbyggeren og ikke OrdDrill før.

Start programmet

Ikoner av Popcorn Arts fra www.flaticon.com