Skip to main content

Tester og opplæringsprogrammer

OBS: Alle våre verktøy og programmer vil fremover administreres gjennom NetPed-portalen. Instruksjoner for tilgang til denne kommer fortløpende til alle våre kunder.

Så snart du har tilgang til denne, vil alle nyopprettinger av deltakere, elever, tester og så videre, foregå i det nye systemet. Du vil likevel kunne ha tilgang til all eksisterende data på "gamlemåten" med innloggingene under, men ikke kunne tildele nye tester i disse. 

Pedagogiske kartleggingsverktøy

Rådgiveren er et komplett helhetlig kartleggings- og rådgivningssystem for å kartlegge fagnivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne.

Veilederen Basis er en nettbasert pedagogisk test som kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap. Ny versjon! 

Veilederen 2 er en databasert pedagogisk fagtest som kartlegger områdene norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse, ordforråd og generell fagkompetanse i engelsk og matematikk.

Midlertidig ute av drift

Veilederen 3 er en nevrospykologisk screeningtest som kartlegger elevens kompetanse på områdene visuell og auditiv prosessering.

Pedagogiske opplæringsverktøy

OrdDrill er et Webbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring. Programmet har stor fleksibilitet til å utvides med flere ulike programpakker.

Begrepsbyggeren er et nettbasert opplæringsprogram spesielt egnet for å gi minoritetsspråklige grunnleggende begrepsopplæring.