Skip to main content

Sertifiseringskurs - Rådgiveren og Veilederen Basis (nr. 1401)

Dato
Tid
Sted

NetPed gjennomfører ”Sertifiseringskurs” i Rådgiveren og Veilederen-Basis i Bergen 27. feb. 2014. Kurset går som dagskurs fra 10.00 til 15.00 i kurslokalene til Beredt as, Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal.

Mål:

Gi testoperatører opplæring slik at de på selvstendig grunnlag kan gjennomføre testing med Rådgiveren, både papirbaser og elektronisk. Testoperatøren skal også kunne bruke testene og testresultatene til planlegging av opplæring og vite når man bør henvise til videre utredning.

Målgruppe: 

Testoperatører i Rådgiveren.

Anbefales både for personer som skal være testansvarlige, men også for personer som skal utarbeide handlingsplaner og/eller drive opplæring av personer med påviste fagvansker.

Kompetansekrav:

Testoperatører bør ha erfaring innen undervisning og/eller attføring.

Pris:

Kr. 1590- inkl. lunsj og kursmateriell

Merknader:

Kurset er beregnet på deltakere fra virksomheter som allerede har, eller planlegger å anskaffe seg Rådgiveren. Etter gjennomført kurs vil deltakerne bli registrert i oversikt over godkjente testoperatører på www.netped.no. Det tas forbehold om nok påmeldte for gjennomføring av kurset. Deltakere må ha med egen bærbar pc på kurset.

For info eller påmelding kontakt:

Rune Berrefjord - Telefon: 95 12 67 37 E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Påmeldingsfrist: mandag 25. oktober 2014