Skip to main content

251016: Noris AS, sertifisering i Rådgiveren og Veilederen-Basis

Dato
Tid
Sted

NetPed har gjennomført ”Sertifiseringskurs” i Rådgiveren og Veilederen-Basis hos Noris as, Hysnes, 7112 Hasselvika 25. oktober 2016. Kurset gikk som dagskurs fra 09.30 til 15.00. Totalt 16 deltakere ble sertifisert.

Mål:

Gi testoperatører opplæring slik at de på selvstendig grunnlag kan gjennomføre testing med Rådgiveren, både papirbaser og elektronisk. Testoperatøren skal også kunne bruke testene og testresultatene til planlegging av opplæring og vite når man bør henvise til videre utredning.

Målgruppe: 

Testoperatører i Rådgiveren.

Anbefales både for personer som skal være testansvarlige, men også for personer som skal utarbeide handlingsplaner og/eller drive opplæring av personer med påviste fagvansker.

Kompetansekrav:

Testoperatører bør ha erfaring innen undervisning og/eller attføring.

Merknader:

Kurset er beregnet på deltakere fra virksomheter som allerede har, eller planlegger å anskaffe seg Rådgiveren. Etter gjennomført kurs vil deltakerne bli registrert i oversikt over godkjente testoperatører på www.netped.no. Det tas forbehold om nok påmeldte for gjennomføring av kurset. Deltakere må ha med egen bærbar pc på kurset.