Skip to main content

101219: Engasjerende undervisning i AFT-tiltaket - hvordan drive opplæring i basiskompetanse?

Dato

10. desember 2019

Tid

10.00 - 15:00

Sted

NetPed, Nye Teglverksvei 9, 4532 Kristiansand S

Kursholder

Fredrik H. Røren

Fredrik har pedagogisk ansvar for NetPeds kurs i basiskompetanse og vært med å utvikle kursene, både for nettbasert og intern bruk. Han har bred undervisningserfaring fra videregående skole, individuell tilrettelagt opplæring og ulike norskkurs.

AFT-tiltaket krever at det gjennomføres opplæring i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. NetPed tilbyr en undervisningsløsning for basiskompetanseopplæring til. Opplegget er skreddersydd målgruppen i AFT-tiltaket. Kurset gir en innføring i hva som skal til for å gjennomføre en slik opplæring på en effektiv og engasjerende måte

Fredrik H. Røren, norsklærer med fordypning i norsk som andrespråk er kursholder og vil dele erfaringer, metode og ideer med deltakerne.

Fredrik har pedagogisk ansvar for NetPeds kurs i basiskompetanse og vært med å utvikle kursene, både for nettbasert og intern bruk. Han har bred undervisningserfaring fra videregående skole, individuell tilrettelagt opplæring og ulike norskkurs.

Mål:

Målet med kurset er å gi deltakerne en innføring i metode og ideer, slik at de har nødvendig forståelse og verktøy til å igangsette basiskompetanseopplæring for AFT deltakere i egen virksomhet.

Målgruppe: 

Lærere/veiledere som jobbe med basiskompetanseopplæring i AFT tiltaket
Anbefales både for personer som skal være testansvarlige, men også for personer som skal utarbeide handlingsplaner og/eller drive opplæring av personer med påviste fagvansker.

Kompetansekrav:

Testoperatører bør ha erfaring innen undervisning og/eller veiledning.

Pris:

Kr. 2000, -

Merknader:

Basiskompetanseopplæringen forutsetter at det er gjennomført kartlegging av deltakeren(e) med Rådgiveren eller Veilederen Basis. Kurset er beregnet for virksomheter som allerede har, eller planlegger å anskaffe seg Rådgiveren og/eller Veilederen-Basis.. Det tas forbehold om nok deltakere for igangsetting av kurs.

For info eller påmelding kontakt:

Rune Berrefjord - Telefon: 95 12 67 37 E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Påmelding:

Påmeldingsfrist: 29. november 2019