Skip to main content

OrdDrill Begrepsbyggeren

OrdDrill Begrepsbyggeren er et nettbasert opplæringsprogram spesielt egnet for å gi minoritetsspråklige grunnleggende begrepsopplæring.

Grunnpakken inneholder 530 ulike begreper og gir grunnleggende begrepsopplæring innen kategoriene kropp, hus, mat, kommunikasjon, butikker, natur, fritid, skole, arbeid og diverse. Erfaringer viser at grunnpakken er et egnet læremiddel både for minoritetsspråklige med ulikt språknivå, og andre personer med lavt språknivå som har behov for å lære grunnleggende begreper.

Opplæringen foregår på 3 nivåer:

  1. Ordbilde (gjenkjenne bilde i forhold tale)
  2. Lydbilde (gjenkjenne bilde i forhold til skrift)
  3. Skrift (skrive ord i forhold til bilde)

Begrepsbyggeren er et interaktivt opplæringsprogram med styrt progresjon, slik at den deltakeren selv kan gjennomføre egen opplæring. Begrepsbyggeren kan enkelt brukes på alle PC-er med internetttilgang. 

Gjennomføringen er enkel og eleven har styrt progresjon i gjennomføringen av de 3 nivåene. Opplæringsprogrammet legger automatisk inn gjentakelser av begreper som eleven ikke behersker ved første gangs forsøk, slik at eleven får ekstra fokus der han/hun har vansker. Tilsvarende gis det mulighet for repetisjon slik at man kan oppnå en overlæringseffekt. Da fremdrift registreres på brukernavn kan eleven logge seg ut og inn etter eget behov, slik at framdriften kan tilpasses den enkeltes nivå og kapasitet.