Skip to main content

Economio

Brettspillet som lærer deg hverdagsøkonomi!

Economio er et fysisk brettspill som gir spillerne kunnskap om hverdagsøkonomi. Det finnes noe elektroniske støtte, du kan få ekstra kort og bruke en elektronisk kalkulator, men det er kun om du skulle ønske å ta dette i bruk.

  • Antall spillere og tidsbruk: Man kan være opp til 4 spillere eller lag med 2, altså maks 8 spillere. Du må beregne at hvert spill tar ca 0,5 time pr. spiller eller lag. Så om man er 4 spillere, eller lag, vil spillet ta ca 2 timer. Er man 2 spillere eller lag, vil det da altså ta 1 time. Beregn litt ekstra tid om det er første gangen du spiller, eller ikke har med en veileder som allerede kan spillet.
  • Det handler om å komme lengst : Det er ikke mulig å tape i Economio, det er heller ikke den som har mest penger som vinner til slutt. Det er den som kommer lengst på hoved brettet som vinner og det klarer du ved å disponere de pengene du har på best mulig måte. Bruker du opp alle pengene dine i kantina for å få gå litt lengre på brettet, så kan det være at du går konkurs og må starte helt på nytt om det kommer uforutsette utgifter og du ikke har penger å betale med.
  • Egen prioritering : Hver spiller eller lag får sin egen budsjettbok. Her tar du jobber og pådrar deg utgifter. Disponeringer i budsjettboka bestemmer hvor mye lønn du får hver gang det er din tur og hvor mange steg du får gå på hoved brettet.
  • Begrep og valg: Etterhvert som du beveger seg på hovedbrettet lander du på felt som gjør at du må trekke kort. Kortene kan være i kategoriene kunnskap, dilemma, eller hendelse. Kortene er i hovedsak tilpasset ungdommer 14 - 18 år, men har et spenn i vansklighetsnivå som gjør at det kan være morsomt og lærerikt for alle, fra 10 til 100 år!
    Støtteverktøy: Med Economio får du tilgang til nye kort elektroniske og kan velge å spille med det. Du kan også nytte en elektronisk kalkulator for å holde greie på inntekter, utgifter og steg.

Trykk her for bestilling eller for å se hvordan det virker!