Skip to main content

Matteforståelse for alle

Matteforståelse for alle er et oppslagsverk som gjør matematikken enklere og mer forståelig. 

Oppslagsverket presenterer matematikk på en måte som er forståelig for de fleste, uten mer tekst og forklaring enn nødvendig. De totalt rundt 90 sidene inneholder konkrete beskrivelser og formler for å styrke de grunnleggende matematikkunnskapene, basert på ungdomsskolepensumet. Boka kan også være til god nytte for alle som jobber med matematikk på ungdoms- eller videregående skole. Dessuten kan det være et uunnværlig hjelpemiddel på eksamener og fagdager!

Boka er skrevet av Halvard Jul Olsen, og kom som følge av et tett samarbeid som SaFMu (Samarbeid, Fokus og Muligheter) har hatt med Blomdalen ungdomsskole i Mandal over flere år. SaFMu er et frivillig tiltak drevet av foreldre til barn i skolen, og arrangerer ulike prosjekter for skole og/eller trinn for å styrke kunnskaper og ferdigheter i forkant av prøver og eksamener. Se www.safmu.no for mere informasjon.

Du kan kjøpe oppslagsverket fra oss, gå inn på "Produkter > Bestilling" over, eller trykk her.