Skip to main content

OrdDrill er et Webbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring. Programmet har stor fleksibilitet til å utvides med flere ulike programpakker.

Hovedprogrampakken er OrdDrill Rådgiveren (tilpasset opplæring i norsk) som har oppgavesett spesielt beregnet på de fleste opplæringsplaner funksjonsprofilene i Rådgivertesten anbefaler.

Programmet er utviklet av NetPed, og inneholder flere tusen spesialpedagogiske øvelser i norsk. 

OrdDrill - Rådgiveren

Oppgavesettene i OrdDrill Rådgiveren er direkte koblet opp mot funksjonsprofilene og opplæringsplanene i Rådgiveren.

OrdDrill Rådgiveren inneholder nesten 20.000 enkeltoppgaver, og er utviklet av NetPeds spesialpedagoger gjennom mange år. Deler av oppgavene er tidligere brukt i “Spesialpedagogiske øvelser i norsk I og II” (tidligere del av DrillPro), og er således velprøvde og har meget gode resultater innen tilpasset opplæring. 

OrdDrill Rådgiveren er imidlertid langt mer omfattende, og har et mye større grunnlag for å lage opplæringsopplegg av både korte og lengre varighet for elever med både mindre og større vansker. De nye pedagogiske rammene dataprogrammet OrdDrill representerer, er også lettere for lærere/opplærings-ansvarlige å administrere og vurderes også å gi bedre læringseffekt.

OrdDrill Rådgiveren gir eleven trening i å:

  • finne stavelser
  • lære høyfrekvente ord
  • lære høyfrekvente setninger

Samtidig øver det opp lesehastighet og leseforståelse.

OrdDrill er delt inn i 2 oppgavetyper:

  • Ordblinkoppgaver
    • Et ord vises på skjermen i 400 millisekund (denne kan justeres manuelt av lærer) og man skal deretter skrive det samme ordet i et eget svarfelt. Dersom feil vil antall riktige og feil bokstaver vises. Man kan velge om man ønsker at man samtidig får ordet lest opp som lyd og hvor i skjermbildet visningen skal være. Dersom man har de 10 siste oppgavene (100 enkelt spørsmål) riktige på første forsøk, så reduseres visningstiden med 10% - men dersom man har bare har 70% riktig så økes visningstiden med 10%.
  • Spørsmål og svar
    • Et spørsmål er skrevet i skjermbilde og man skal skrive svaret inn i et eget svarfelt.

Programmet består av to deler, en administratordel for skolen/lærere og en elevdel. Elevdelen er elevens brukergrensesnitt hvor opplæringen foregår mens administratordelen er der hvor du som lærer går inn for å opprette nye brukere. Her har du full oversikt over elevene som bruker OrdDrill. Du kan opprette nye elevtilganger, endre innstillinger, tildele nye oppgaver og se status/hente ut rapporter på den enkelte elevs framdrift. 

OrdDrill selges som årslisens for for et visst antall elever som kan være samtidige brukere. (I pakker á 10, 25, 50 og 100 lisenser) Programmet tillates kun brukt elever/deltakere på hos lisensinnehaveren. Lisensen fornyes automatisk dersom den ikke sies opp.