Skip to main content

Tester og opplæringsprogrammer

Pedagogiske kartleggingsverktøy

Rådgiveren

Rådgiveren er et komplett helhetlig kartleggings- og rådgivningssystem for å kartlegge fagnivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne.

Veilederen Basis

Veilederen Basis er en nettbasert pedagogisk test som kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap. Ny versjon! 

Veilederen 2

Veilederen 2 er en databasert pedagogisk fagtest som kartlegger områdene norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse, ordforråd og generell fagkompetanse i engelsk og matematikk.

Veilederen 3

Midlertidig ute av drift

Veilederen 3 er en nevrospykologisk screeningtest som kartlegger elevens kompetanse på områdene visuell og auditiv prosessering.

Pedagogiske opplæringsverktøy

OrdDrill

OrdDrill er et Webbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring. Programmet har stor fleksibilitet til å utvides med flere ulike programpakker.

Begrepsbyggeren

Begrepsbyggeren er et nettbasert opplæringsprogram spesielt egnet for å gi minoritetsspråklige grunnleggende begrepsopplæring.