Skip to main content

Veilederen Basis

Veilederen Basis kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap.

Testen gjennomføres via internett ved bruk av både tale, skrift og bilde. Resultatene presenteres visuelt, slik at de er lette å forstå og bruke i en elevsamtale. Etter gjennomført test får man en indikasjon på hvilket CEFR-nivå eleven befinner seg på. Veilderen Basis er basert på Kompetanse Norges (tidligere VOX) læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere.

Testen er primært utviklet for voksne personer med minoritetsspråklig bakgrunn, men kan med fordel også benyttes av elever i videregående skole.

Norskdelen består av 7 forskjellige deltester:

 1. Norsk rettskriving - Kartlegger personens kompetanse i rettskriving (parate ordbilder) ut fra korrekt valg mellom 3 alternative skriftbilder.
 2. Norsk leseforståelse - Kartlegger personens kompetanse i leseforståelse ut fra korrekt valg mellom 3 alternative løsningsforslag. For å klare denne oppgaven må de 3 løsningsforslagene vurderes i forhold til ulike språknivåer (ord, setninger og avsnitt).
 3. Norske språklyder - Kartlegger personens impressive oppfatning av norske språklyder. 
 4. Norsk grammatikk - Kartlegger personens kompetanse i grammatikk. 
 5. Norske kroppsbegreper - Kartlegger personens ordforråd på området kroppsbegreper.
 6. Norske dagligbegreper - Kartlegger personens ordforråd på området dagligbegreper.
 7. Norske relasjonsbegreper - Kartlegger personens ordforråd på området relasjonsbegreper

Matematikken består av 2 hoveddeler (påvirker ikke CEFR-indikasjonen): 

 1. Matematiske symboler - Kartlegger personens matematikkompetanse på området mat. symboler.
 2. Matematiske regningsarter - Kartlegger personens matematikkompetanse på området mat. regningsarter.

Samfunnskunnskap består av 2 hoveddeler (påvirker ikke CEFR-indikasjonen):

 1. Samfunnskunnskap 1 - Kartlegger personens samfunnskunnskap på områdene norske samfunnsregler, norsk geografi og nyere norsk historie. 
 2. Samfunnskunnskap 2 - Videreføring av samfunnskunnskap 1 med kartlegging av personens samfunnskunnskap på ulike områder.

Veilederen Basis er nettbasert og kan brukes på alle PC-er med internettilgang. Testoperatører kan enkelt læres opp ved å studere testens manual, selv om vi anbefaler at testresultatene vurderes av kvalifisert personell. Veilederen Basis II er inkludert i prisen, og er en tilleggstest på papir som måler skrivekompetanse og utvider målingen av leseferdigheter. Resultatene legges inn i administrasjonssystemet og tas med i beregningen av CEFR-nivået.

Tilgang til testen selges som årslisens for fri bruk innenfor virksomheten og tillates kun brukt av lisensinnehaveren. Lisensen fornyes automatisk dersom den ikke sies opp. Lisensen gir også tilgang til administrasjonssystemet som gir mulighet for å organisere i grupper og klasser, i tillegg til at resultatene lagres for hver enkelt elev.