Skip to main content

Kartlegging

Hvordan tilpasse opplæringen i forhold til elevens nivå?

Rådgiveren

- en effektiv vei fra kartlegging til riktig opplæring

Rådgiveren er et komplett testsystem som gjør det enkelt å kartlegge nivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne. Den inneholder alt som skal til for en effektiv planlegging og organisering av opplæring for elever med lærevansker.

Rådgiveren er i dag kanskje den mest brukte fagtest i landet for avklaring av fagnivå. Den har tilhørende rådgiving, og muliggjør at den enkelte lærer kan tilpasse opplæringen som del av vanlig undervisning. Dette bedrer resultatet samtidig som skolen oppnår ressursbesparelse i forhold til færre ekstratiltak for elever med vansker. Resultat gir også indikasjoner og klare innspill på utredningsbehov fra PPT mv. Rådgiverens eget administrasjonsprogram gir stor handlefrihet til sortering og dokumentasjon (omfang av vansker, snittnivå samlet/grupper etc.). 

“Rådgiveren er et verktøy som kartlegger elevenes ferdigheter i engelsk, norsk og matematikk. Resultatene presenteres ved funksjonsprofiler og delresultater. Konkrete opplæringsplaner gjør det enkelt å iverksette pedagogiske tiltak. Etter tiltak gjennomføres ettertest som viser eventuell fremgang. 

 

Veilederen Basis

Veilederen Basis er en grunnleggende test i norsk, matematikk og samfunnsfag for personer med store fagvansker eller minoritetsspråklig bakgrunn. Testen gir en vurdering av kunnskapsnivået i forhold til sannsynlige behov på samfunnsarenaene fritid, skole og arbeidsliv. 

Dermed gir den også et grunnlag for videre opplæringstiltak.

“Veilederen Basis kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap. Testen gjennomføres via internett ved bruk av både tale, skrift og bilde. Resultatene presenteres visuelt, slik at de er lette å forstå og bruke i en elevsamtale. Gjennom opplæringsplaner gis det anbefaling på metodikk og verktøy.” 

Veilederen 2

Veilederen 2 er en pedagogisk test med lav brukerterskel, rask administrasjon og nettbasert brukergrensesnitt. Testen kartlegger områdene norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse, ordforråd og generell fagkompetanse i engelsk og matematikk på aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring. Veilederen 2 er spesielt egnet for kartlegging av enkeltelever, men kan også brukes til gruppetesting. Vi anbefaler at personer med avvikende testresultater på Rådgiveren også blir testet med Veilederen 2.

Veilederen 3

Veilederen 3 er under revisjon og nyutvikling